CÔNG TY TNHH TERMO VIỆT NAM

Túi đựng SP may mặc Polybag FRUIT OF THE LOOM LDPE-PCR 60%

CÔNG TY TNHH TERMO VIỆT NAM

Túi đựng SP may mặc Polybag TARGET LDPE-PCR 20% GMI

CÔNG TY TNHH TERMO VIỆT NAM