CÔNG TY CP TMDV SX BAO BÌ HOA SEN

Túi chuyển phát nhanh nguyên liệu tái sinh tiêu dùng có mã vạch truy suất QR Code/ Barcode 

CÔNG TY CP TMDV SX BAO BÌ HOA SEN

Túi bao thư tái chế từ nhựa rác thải Đại Dương

CÔNG TY CP TMDV SX BAO BÌ HOA SEN