Túi hương trầm cao cấp hãng Cơ Đảm

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM LIÊN

Túi đảm bảo mỹ thuật và hàn dán tốt, nhìn thấy sản phẩm, có tính năng chống in giả.

Túi được khắc Hologram trong suốt, phủ nhôm chân không tạo màng bạc Hologram, ghép tích hơp giữa OPP và CPP. Đây là công nghệ In Tích hợp Hologram tiên tiến chống giả mạo trong ngành sản xuất bao bì nhựa phức hợp. Túi có in logo, thương hiệu của khách hàng, có thể nhìn thấy phân biệt được bằng mắt thường, ngoài ra có các yếu tố bảo mật nhự hệ cặp màu biến đổi theo góc ánh sáng, khi cần giám định hàng thật, giả.

Công ty Nam Liên ứng dụng Công nghệ In Hologram, công nghệ in không dùng mực để sản xuất tem chống hàng giả từ năm 1997. Ứng dụng trên nền tảng đó để ứng dụng In Hologram trên bao bì.


Mô tả sản phẩm

I.15- CO DAM.doc