Túi sốt mayonaise high barrier

CTY CỔ PHẦN BAO BÌ TÍN THÀNH

Mô tả sản phẩm

I.20- BAO BÌ TÚI XỐT MAYONNAISE.doc