Túi PE kháng thủng, hút chân không

CÔNG TY TNHH SX & TM DUY NHẬT

Mô tả sản phẩm

I.22 Túi PE.PE Hút Chân Không & Kháng thủng - Duy Nhật.docx