ĐĂNG KÝ DỰ THI

Hồ sơ đăng ký dự thi

 1. Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản copy).

 2. Tài liệu chứng minh doanh nghiệp sản xuất bao bì dự thi:

 • Thư giới thiệu hoặc đồng ý cho dự thi của đơn vị đặt hàng; hoặc

 • Thư giới thiệu hoặc lời nhận xét về bao bì dự thi từ nhà Sở hữu thương hiệu;

 • Tài liệu khác (nếu có).

 1. Mỗi bao bì dự thi cần có:

 • 10 bao bì dự thi đã được sản xuất;

 • Thuyết minh mô tả bao bì dự thi, chứng minh bao bì đáp ứng các “Tiêu chí chấm điểm” kèm các số liệu, hình ảnh minh chứng (theo “Mẫu đăng ký dự thi” đính kèm, nếu được có bảng dịch tiếng Anh). Khuyến khích gởi kèm hình ảnh, video giới thiệu về bao bì dự thi, dạng JPEG hoặc RGB, dung lượng tối thiểu 500KB.

Thông tin gửi hồ sơ dự thi

 1. Địa chỉ gửi hồ sơ dự thi:

 • Văn phòng Hiệp hội Bao bì Việt Nam: số 81 đường số 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. HCM

 • Người nhận: Cô Phương Nhi, số điện thoại: 096 8785 010


 1. Thời hạn nộp bài dự thi: Hạn chót ngày 15/09/2022 (theo dấu bưu điện)

Để biết thêm thông tin về hồ sơ dự thi, vui lòng liên lạc:

PHAN THỊ HÒA LINH:

 • Điện thoại: 094 5394 433

 • Email: hoalinhphan@yahoo.de