QUYỀN LỢI

  1. Được nhận Cúp, Giấy chứng nhận kèm theo hiện kim do Hiệp hội Bao bì Việt Nam trao tặng tại Lễ công bố và Trao Giải thưởng Bao bì Việt Nam 2022, dự kiến vào ngày 11/11/2022

  2. Thông tin doanh nghiệp đạt giải sẽ được đăng trên website của Giải thưởng Bao bì Việt Nam (giaithuongbaobi.hhbb.vn) và của Hiệp hội Bao bì Việt Nam (hhbb.vn; vinpas.vn) trong 12 tháng;

  3. Doanh nghiệp đạt giải thưởng được quyền quảng bá giải thưởng đã đạt: được quyền khai thác thương mại biểu trưng Giải thưởng Bao bì Việt Nam đi cùng sản phẩm được công nhận giải thưởng trong các hoạt động tiếp thị. Được quyền mang logo Giải thưởng Bao bì Việt Nam trong giao diện, tài liệu giới thiệu và/hoặc trên bao bì sản phẩm, dịch vụ.

  4. Đồng thời được tham gia và thụ hưởng các lợi ích từ Chương trình truyền thông Giải thưởng Bao bì Việt Nam liên tục xuyên suốt năm.