Giải Chính

NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH

Bao bì tôm đông lạnh Coles Prawns Tail Off
Công ty TNHH SX & TM Duy Nhật (Sóc trăng)

Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX & TM Duy Nhật (Sóc trăng)

Khách hàng: Công ty CP Chế biến Thủy sản Tài Kim Anh

Giới thiệu: Bao bì tôm đông lạnh Coles Prawns Tail Off là một lựa chọn đơn vật liệu bền vững mới...

Bao bì tôm đông lạnh Coles Prawns Tail Off đồng thời nhận Giải chuyên đề Bao Bì có công nghệ phù hợp

NGÀNH HÀNG TRÁI CÂY

Bao bì Carton đựng thanh long 4.5kg dán lưới chống côn trùng
Công ty CP In và Bao bì Bình Thuận

Nhà sản xuất: Công ty CP In và Bao bì Bình Thuận

Khách hàng: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Unity

Giới thiệu: Sản phẩm dự thi có chất lượng in tốt, đẹp, hình ảnh sắc nét, đạt các yêu cầu về cảm quang, hình thức , thiết kế chuyên nghiệp, chất lượng bồi tốt...

NGÀNH HÀNG CHẤT TẨY RỬA

Hộp Hada labo dung dịch dưỡng ẩm
XN In Bao bì Giấy Liksin (Long An)

Nhà sản xuất: XN In Bao bì Giấy Liksin

Khách hàng: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

Giới thiệu: Hộp Hada labo dung dịch dưỡng ẩm có chất lượng in tốt, đẹp, sắc nét, đường bế đẹp và đạt các yêu cầu về cảm quang, hình thức hộp...

Hộp Hada labo dung dịch dưỡng ẩm đồng thời nhận giải chuyên đề Bao bì có thiết kế ấn tượng