Giải Xuất Sắc

NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH

Bao bì cá fillet The Fishmonger
Xí nghiệp Bao bì Liksin (Long An)

Nhà sản xuất: Xí nghiệp Bao bì Liksin (Long An)

Khách hàng: Công ty CP Thủy sản Bình Định

Giới thiệu: Bao bì sản phẩm cá fillet The Fishmonger trước đây được thiết kế lại hoàn toàn để đáp ứng khả năng tái chế đồng thời duy trì ổn định các chức năng kỹ thuật...

NGÀNH HÀNG TRÁI CÂY

Bao bì Cafe cấp 2 Nescafe Việt
Công ty CP Nhựa Rạng Đông Long An

Nhà sản xuất: Công ty CP Nhựa Rạng Đông Long An

Giới thiệu: Bao bì cấp 2 Nescafe Việt đã có những cải tiến vượt bậc để vừa đảm bảo các tính năng của bao bì cấp 2, vừa cạnh tranh về giá thành và hơn thế nữa còn thân thiện hơn với môi trường...

Bao bì cafe cấp 2 Nescafe Việt đồng thời nhận Giải chuyên đề Bao Bì sáng tạo