Giải Xuất Sắc

Bao bì Morrisons basa xù chiên
Công ty TNHH Hải Nam (Khánh Hòa)

Nhà sản xuất:  Công ty TNHH Hải Nam (Khánh Hòa)

Giới thiệu: BAO BÌ MORRISONS BASA XÙ CHIÊN có những cải tiến vượt bậc so với các giải pháp truyền thống trên thị trường...

Túi tái chế refill MDO
Công ty CP Bao bì Tín Thành (Long An)

Nhà sản xuất:  Công ty CP Bao bì Tín Thành (Long An)

Giới thiệu: TÚI REFILL NƯỚC XÀ PHÒNG RỬA TAY – URSAN thay thế cho chai, lọ nhựa truyền thống tạo ra ưu thế về giá thành và chi phí chung...

Hộp màu 3 lớp Kobler - sóng E
Công ty TNHH Bao bì Tân Long (Đà Nẵng)

Nhà sản xuất:  Công ty CP Bao bì Tín Thành (Long An)

Giới thiệu: TÚI REFILL NƯỚC XÀ PHÒNG RỬA TAY – URSAN thay thế cho chai, lọ nhựa truyền thống tạo ra ưu thế về giá thành và chi phí chung...

Hộp màu 3 lớp Kobler-sóng E đồng thời nhận "GIẢI CHUYÊN ĐỀ BAO BÌ CÓ THIẾT KẾ ẤN TƯỢNG"

Giải Xuất sắc - Giải thưởng Bao bì Việt Nam 2022
Giải Chính - Giải thưởng Bao bì Việt Nam 2022
Giải Xuất sắc - Giải thưởng Bao bì Việt Nam 2022