BAN CHẤP HÀNH

HIỆP HỘI BAO BÌ VIỆT NAM
NHIỆM KỲ III

 1. Ông NGUYỄN NGỌC SANG

 • CHỦ TỊCH, THƯỜNG TRỰC, CHỦ NHIỆM UB GIẢI THƯỞNG VINPAS

 • Chủ tịch HĐTV - Công Ty TNHH Đầu tư - Tư vấn - Đào tạo Nhân Khang


 1. Ông NGUYỄN NHÂN PHƯỢNG

 • PHÓ CHỦ TỊCH, UV UB HUẤN LUYỆN, TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

 • Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc – Công ty TNHH Giấy & Bao Bì Phú Giang


 1. Ông PHẠM NHẬT THĂNG

 • PHÓ CHỦ TỊCH, CHỦ NHIỆM UB PHÁT TRIỂN HV VÀ XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI (PHỤ TRÁCH MIỀN BẮC), UV UB GIẢI THƯỞNG VINPAS


 1. Ông PHAN QUANG THUẬN

 • PHÓ CHỦ TỊCH, UV UB PT HV VÀ XD TC (PHỤ TRÁCH MIỀN TÂY NAM BỘ)

 • Giám đốc – Công ty TNHH Bao bì Miền Tây 3


 1. Ông NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG

 • PHÓ CHỦ TỊCH, UV UB PT HV VÀ XD TC (PHỤ TRÁCH MIỀN TRUNG), PHỤ TRÁCH BB HỘP GIẤY


 1. Ông NGUYỄN NGỌC MINH THY

 • PHÓ CHỦ TỊCH, CHỦ NHIỆM UB KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, UV UB GIẢI THƯỞNG VINPAS

 • UV HĐTV, Tổng Giám Đốc - Tổng Công Ty Liksin


 1. Ông TRẦN TRANG BÌNH

 • UV BCH, UV UB KH & CN

 • Phó Giám đốc điều hành - Công ty CP Bao bì Biên Hòa


 1. Ông DƯƠNG VĂN CÀO

 • UV BCH, UV UB PT HV VÀ XD TC (PHỤ TRÁCH KV TP HCM)


 1. Ông HOÀNG CHÍ DŨNG

 • UV BCH, PHỤ TRÁCH BAO BÌ CARTON SÓNG

 • Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc – Công ty Bao bì Hoa Việt


 1. Ông HUỲNH ĐỨC

 • UV BCH, PHỤ TRÁCH BB NHỰA CỨNG

 • Giám đốc - CTY TNHH SX TM Nam Long Phát


 1. LÊ THỊ NHƯ HẠNH

 • UV BCH, CHỦ NHIỆM UB LIÊN KẾT & HỢP TÁC

 • Chủ tịch HĐQT – Công ty CP In – Bao bì An Phú


 1. Ông PHẠM CÔNG HƯNG

 • UV BCH, UV UB LIÊN KẾT & HỢP TÁC

 • Giám đốc – Công ty TNHH Thương mại Nam Hải


 1. NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

 • UV BCH, UV UB LIÊN KẾT & HỢP TÁC

 • Giám đốc – Công ty CP XNK SX Gia Công & Bao bì


 1. LƯƠNG THỊ THÚY NGÂN

 • UV BCH, TỔNG THƯ KÝ


 1. Ông CAO HỒNG QUANG

 • UV BCH, CHỦ NHIỆM UB THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG


 1. Ông BÙI MẠNH TÂN

 • UV BCH, CHỦ NHIỆM UB HUẤN LUYỆN, TƯ VẤN DN

 • Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc – Công ty TNHH An Thịnh


 1. Ông NGUYỄN QUYẾT THẮNG

 • UV BCH, UV UB THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

 • Giám đốc – Công ty CP SX & XNK Bao bì


 1. Ông LÊ ĐỨC TIẾN

 • UV BCH, UV UB KH & CN

 • Chủ tịch HĐQT - Công ty TNHH Đức Anh


 1. Ông LÊ MINH TRIẾT

 • UV BCH, PHỤ TRÁCH BB NHỰA MỀM

 • Giám đốc – Công ty Bao bì & Mực In Việt Nam


 1. Ông NGUYỄN HOÀI VINH

 • UV BCH, UV UB THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

 • Giám đốc - Công ty CP In và Bao bì Bình Thuận


 1. Ông NGUYỄN THÀNH VINH

 • UV BCH, PHỤ TRÁCH NHÃN HÀNG

 • Phó Giám đốc – Công ty CP In Nhãn hàng An Lạc