HỘI ĐỒNG BẢO TRỢ

Hội Đồng Bảo Trợ “Giải Thưởng Bao Bì Việt Nam 2022” gồm có:


   1. Chủ tịch: Ông Lê Văn Quang
    Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú,

   2. Ủy viên: Ông Nguyễn Văn Dòng
    Chủ tịch Hiệp hội In Việt Nam,

   3. Ủy viên: Ông Hồ Đức Lam
    Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam, CT HĐQT Công ty CP Cổ Phần Rạng Đông Holding,

   4. Ủy viên: Ông Nguyễn Thanh Đảo
    Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo VN, Chủ tịch Hội Quảng cáo TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Đông Nam,

   5. Ủy viên: Ông Hoàng Trung Sơn
    Phó Chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giấy và Bao bì Đồng Tiến,

   6. Ủy viên: Ông Nguyễn Minh Tiến
    Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Việt Nam,

   7. Ủy viên: GV.TS. Nguyễn Long Giang
    Trưởng Khoa In – Truyền thông Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh,

   8. Ủy viên: Ông Trần Kiết Toàn
    Tổng Giám đốc Công ty E-Printpack

Thông báo Hội đồng Bảo trợ