HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Bao bì Việt Nam 2022 gồm:


 1. Chủ tịch: Ths. Trần Thanh Hà
  Trưởng Ngành Công nghệ In Khoa Đào tạo Chất lượng cao
  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

 2. Ủy viên: Ông Nguyễn Minh Trung
  Giám đốc Công ty CP In số 7

 3. Ủy viên: Ông Lennart Schaberg
  Giám đốc Điều hành Sáng tạo Công ty Circle Branding

 4. Ủy viên: Ông Bùi Quang Thịnh
  Chuyên gia tư vấn giải pháp bao bì bền vững
  Ủy viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ Vinpas

 5. Ủy viên: Ths Phan Thị Hòa Linh
  Ủy viên UB Khoa học và Công nghệ Vinpas

Quyết định Thành lập Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Bao bì Việt Nam 2022