HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Bao bì Việt Nam 2024 gồm: