THƯ VIỆN ẢNH


Hình ảnh Buổi giới thiệu Giải thưởng Bao bì Việt Nam 2022

Tại khách sạn Hạnh Phúc (Cần Thơ), ngày 29/07/2022


Hình ảnh Buổi giới thiệu Giải thưởng Bao bì Việt Nam 2022

Tại khách sạn Windsor (TP.HCM), ngày 15/07/2022